Medeniyeti inşa etmek için...
İnşaat Mühendisliği

Tanıtım Ve Tarihçe

07/07/2014 14:00:14 - 28/07/2017 14:00:14 - 2346 Okunma

Tanıtım

İnşaat Mühendisliği insanoğlunun ihtiyaçları ile doğmuş, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dallarından birisidir. Günümüzde inşaat mühendisliğinin çok çeşitli ve geniş uygulama alanları vardır. İnşaat Mühendisliğinin uygulama alanları içinde; her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma faaliyetleri sayılabilir.


Tarihçe

İnşaat Mühendisliği bölümü 29/06/2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüz 2012-2013 öğretim yılında lisans seviyesinde örgün öğretim ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış olup ilk mezunlarını 2015-2016 bahar yarıyılı sonunda vermiştir.
 

Mezuniyet ve İstihdam Koşulları

Öğrencilerin, İnşaat Mühendisi unvanını alabilmeleri için gerekli olan en az 161 kredi ve 240 AKTS'lik ders yükünü başarı ile tamamlaması ve 40 günlük stajlarını yapmış olması gerekir. Bölüm mezunları, öğrenimleri süresince edindikleri bilgilerle, çeşitli müteahhitlik, müşavirlik ve endüstri firmaları ile kamu kuruluşlarında, mühendislik hesapları, tasarım ve yöneticilik alanlarında, üst kademelerde başarıyla çalışmaktadırlar.

 

tanıtım ve tarihçe

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.