Medeniyeti inşa etmek için...
İnşaat Mühendisliği

Misyon Ve Vizyon

06/07/2014 13:48:18 - 20/03/2018 13:48:18 - 1976 Okunma

Misyon

Lisans ve lisansüstü eğitim programları ile mesleki ve etik değerlere sahip, sorumluluk alabilen, teorik ve pratik olarak uluslararası düzeyde yarışabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, gelişen teknolojiyi yakından takip edebilen, kullanabilen ve yeni teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunabilen, analitik düşünce yeteneğine sahip inşaat mühendisleri yetiştirerek topluma faydalı bir bölüm olmaktır.

Vizyon

Eğitim ve öğretimi uluslararası standartlarda yürüten, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler üreterek sahip olduğu fiziksel imkanları en verimli ve etkin şekilde kullanan, bulunduğu bölgenin ve ülkenin gelişim sürecinde önderlik rolü üstlenen, dünyadaki nitelikli üniversitelerle yarışan bir bölüm olmak ve bilimsel araştırmada mükemmeli yakalamaktır.

misyon vizyon

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.